Địa chỉ: 846 Nguyễn Duy Trinh, Phường Phú Hữu, Quận 9, Hồ Chí Minh vietwaterstop@yahoo.com Hotline: 0907397098
online

Chi tiết sản phẩm
BĂNG DÁN MÀNG TỰ DÍNH
Mã sản phẩm : B
Giá bán : Liên hệ
Mô tả :