Địa chỉ: 846 Nguyễn Duy Trinh, Phường Phú Hữu, Quận 9, Hồ Chí Minh vietwaterstop@yahoo.com Hotline: 0907397098
online
BĂNG DÁN MÀNG TỰ DÍNH 2 MẶT LEMAX 2.0 DB